Ekstrands fönster på vinnare av bostadspris – BRF O’hoj i Malmö

Ekstrands har levererat energieffektiva fönster, typ Energy Concept 90 till BRF O’hoj i Malmö.

Ekstrands Energy Concept 90 på BRF O'hoj

Sveriges Arkitekters Bostadspris

För att stimulera och öka kännedomen om gott bostadsbyggande i Sverige delar Sveriges Arkitekter ut ett bostadspris. Priset kallas Sveriges Arkitekters Bostadspris och belönar ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk klass. Juryn ska särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur.

2015 års bostadspris gick till BRF O’hoj i Malmö. “Hållbarhetsmål och vilja till flexibilitet präglar husets estetik. Prefabricerad betong ger, utan att begränsa utformningen, både rationell ekonomi och karaktär. Genom att utnyttja bostadens volym ges möjlighet till personliga lösningar och stora rumsliga upplevelser.” Sveriges Arkitekter

Arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild, hauschild + siegel, byggherre: hauschild + siegel. Foto: Ole Jais.

Ekstrands EC/90 fönster

Ekstrands Energy Concept 90 bygger på Ekstrands smarta Europa68 fönsterkonstruktion. Fönstret är inåtgående med dreh-kipp beslag som möjliggör ventilation i bågen på så sätt att man vrider handtaget uppåt och därmed blir fönstret underkantshängt och tippar in cirka 10 cm i överkant. Fönstret kan även ställas i s.k. microventilationsläge.

Bågen på EC/90 har 3 tätningslister samt en 3-glasruta med u-värde u0,5w/(m2K). U-värdet för hela konstruktionen är 0,78w/(m2K) vilket är unikt för ett träfönster. EC/90 kan levereras med aluminiumbeklädnad utvändigt, eller som ljudklassat energifönster EC/90 SR46, och även som brandklassat fönster EI30 fönster.

Ekstrands träfönster

Ekstrands träfönster tillverkas alltid av kvistrent limträ. Glaslister sitter alltid på insidan, dolda för både vädret och tjuven. Våra träfönster byggs alltid efter principen konstruktivt träskydd. Efter varje regn skall allt vatten rinna av och fönstret skall vara torrt igen. Fickor eller skarvar där fukten kan samlas får inte finnas på fönstrets utsida.

Man kan tycka att detta är elementärt. Men så är inte fallet när man granskar fönsterkonstruktioner som säljs på marknaden.

Brf O’Hoj valde laserade träfönster. Fönster från Ekstrands som laseras har alla synliga ytor i klass A kvalitet utan skarvar och utan kvist.

Spåra från din sida.

Ekstrands Fönster & Dörrar

Ekstrands är ett familjeföretag i dörr- och fönsterbranschen med innovativa lösningar och entréprenörskap sedan tre generationer tillbaka. Yrkesstolthet borgar för kundnytta och de bästa produkterna till det bästa priset. Vi tillverkar fönster, ytterdörrar & innerdörrar.

Lämna en kommentar

Familjeföretag med egen
tillverkning sedan 1945

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
283 50 Osby
Telefon: 0479-100 40
E-post: info@ekstrands.com